گرامیداشت یادوخاطره شهدای هفتم تیر99

یکشنبه 1 تیر 1399

گرامیداشت یادوخاطره شهدای هفتم تیر،هفته قوه قضائیه رابه شماهمکاران محترم تبریک وتهنیت عرض نموده وازتلاشهاوخدمات شایسته شمادربرقراری عدل وقسط تقدیروتشکر مینمائیم.

روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان زنجان

نوشته شده توسط:
چاپ

بازدید از صفحه 68