بازرسی از دفاتر نیمه دوم سال ۹۹ از ابتدای بهمن ماه آغاز خواهد شد

دوشنبه 29 دی 1399
 
به استحضار وکلای محترم میرساند بازرسی از دفاتر  نیمه دوم سال ۹۹ از ابتدای بهمن ماه آغاز خواهد شد مستدعی است ضمن همکاری با وکلای محترم مدارک لازم را جهت بررسی در اختیار قرار دهید
شایان ذکر است با توجه به دستورات اخیر مرکز وکلا آرم سربرگ و تابلو وغیره الزاما میبایست بر اساس آرم جدید مرکز باشد .

با تشکر  کمیسیون بازرسی از دفاتر وکلای زنجان


نوشته شده توسط:
چاپ

بازدید از صفحه 47