دیدارونشست صمیمانه با معاون صدای سازمان صدا و سیمای استان زنجان

سه شنبه 30 دی 1399

دیدارونشست صمیمانه با معاون صدای سازمان صدا و سیمای  استان زنجان  بمنظور تدارک برنامه ها و « محتوای حقوقی»  با استفاده از ظرفیت همکاران و وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه استان زنجان.
شنبه بیست و هفتم دی ماه ٩٩.

روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان زنجان

نوشته شده توسط:
چاپ

بازدید از صفحه 13