انتخاب شهرستان مورد نظر

وکلا با پایه وکالت یک

نام شهرام صفاریان
تلفن 34622115    09121417521
آدرس بزینه رود -زرینه رود میدان توحید خیابان بهشتی جنب مسجد حضرت ابوالفضل

نام خليل عزيزي ستوده
تلفن 09126979225    09126979225
آدرس بزينه رود خ شهيد رجايي جنب مدرسه شهيد رجايي

نام مصطفي قرباني
تلفن    09127674205
آدرس بزينه رود خيابان مطهري روبروي مصالح فروشي

نام زهرا محمودی
تلفن    09120673545
آدرس بزینه رود-زرینه رود-خیابان مطهری روبروی نانوایی فرهنگیان

وکلا با پایه وکالت دو

نام ریحانه بیگدلو
تلفن    09198457653
آدرس زرین رود-خ مطهری کوچه بسیج

نام جواد فريدوني
تلفن    09128633508
آدرس بزينه رود خيابان مطهری کوچه بسیج (کوچه دادگاه)