همایش( نقش ملی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در دادرسی عادلانه) 98/8/19 سه شنبه 21 آبان 1398

همایش( نقش ملی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در دادرسی عادلانه)19/8/98 ادامه ...

برگزاری همايش "تبيين نقش وکلا و کارشناسان رسمي در دادرسي عادلانه " پنجشنبه 16 آبان 1398

برگزاری همايش "تبيين نقش وکلا و کارشناسان رسمي در دادرسي عادلانه " ادامه ...

دستورالعمل نقل و انتقال مرکزسال98 دوشنبه 28 مرداد 1398

دستورالعمل نقل و انتقال مرکزسال98 ادامه ...

دستورالعمل نقل و انتقال کارآموز سال98 دوشنبه 28 مرداد 1398

دستورالعمل نقل و انتقال کارآموز سال98 ادامه ...

صعود تیم کوهنوردی وکلای محترم مرکز استان زنجان به قله سبلان سال98 دوشنبه 28 مرداد 1398

صعود تیم کوهنوردی وکلای محترم مرکز استان زنجان به قله سبلان سال98 ادامه ...

جلسه هیئت مدیره محترم مرکز وکلای استان زنجان روز شنبه مورخ 98/5/26 در حضور ریاست محترم مرکز وکلا،کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده دوشنبه 28 مرداد 1398

جلسه هیئت مدیره محترم مرکز وکلای استان زنجان روز شنبه مورخ 98/5/26 در حضور ریاست محترم مرکز وکلا،کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده ادامه ...

لیست کشیک وکلاءمحترم مرکزوکلاءقوه قضائیه استان زنجان درسه ماهه اول سال98 پنجشنبه 3 مرداد 1398

لیست کشیک وکلاءمحترم مرکزوکلاءقوه قضائیه استان زنجان درسه ماهه اول سال98 ادامه ...

اطلاعیه در خصوص ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سال98 یکشنبه 9 تیر 1398

اطلاعیه در خصوص ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سال98 ادامه ...

تبریک وتهنیت هفته قوه قضائیه سال98 پنجشنبه 30 خرداد 1398

تبریک وتهنیت هفته قوه قضائیه سال98 ادامه ...

ارائه اظهار نامه مالیاتی سه شنبه 7 خرداد 1398

ارائه اظهار نامه مالیاتی ادامه ...

12345678910...